Ochrona środowiska w praktyce – wykłady 2017

  Serdecznie zapraszamy! Od 24 lutego do 2 czerwca 2017 r. rusza kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce". Wykłady prowadzą członkowie Stowarzyszenia SdS, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.

  Wykłady  odbywają się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30, na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

  Tematy wykładów:

  24.02.17     Suburbanizacja a zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w obszarach metropolitalnych
      dr Karol Mrozik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  03.03.17    Kompetencje, zdolności, środowisko
      mgr Grzegorz Jabłonowski

  10.03.17    Zrównoważona energia i transport
      dr inż. Izabela Stefanowicz-Pieta, IChF PAN

  17.03.17    Patologie na rynku opakowań i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego   
      mgr inż. Mirosław Baściuk

  24.03.17    Fakty i mity o smogu w Polsce. Przyczyny i propozycje rozwiązań   
      mgr Marek Józefiak, Polska Zielona Sieć 
    
  31.03.17    Zielony kalejdoskop  – certyfikacja wybranych typów upraw   
      mgr inż. Robert Knysak, Control Union Poland Sp.z o.o.
     
  07.04.17      Ochrona bioróżnorodności w praktyce
      mgr Magdalena Wolicka, Ministerstwo Środowiska

  21.04.17     Ograniczanie hałasu tramwajowego   
      mgr Lidia Lechowska, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

  28.04.17    Wykorzystanie olejków eterycznych w walce z patogenami grzybowymi i bakteryjnymi
      mgr Weronika Walkowiak, Zakład Wykonywania Pomiarów "EMITOR", Akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Opolu

  05.05.17     Nowoczesne technologie analizowania komórek w czasie rzeczywistym
      mgr inż. Katarzyna Nazarewicz, ACCELA s.r.o.

  19.05.17    Udział społeczeństwa w ochronie środowiska
      dr hab. Anna Haładyj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
    
  26.05.17     Zwałowiska odpadów pogórniczych i pohutniczych jako potencjalnezłoża wtórne - rozpoznawanie, eksploatacja, rekultywacja
       dr Łukasz Gawor, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej
     
  02.06.16    Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych + EGZAMIN
      dr Iwona Jabłonowska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych    

  Oceny na podstawie kartkówek. Dodatkowy egzamin pisemny dla chętnych odbędzie się dnia 02.06.2017 r.