Laureaci XV edycji Programu Stypendialnego DBU

    Michał Bucha - Uniwersytet Wrocławski, Badania geochemiczne materii organicznej w procesie fermentacji węgla brunatnego w systemie substrat-produkt
    Piotr Chaława - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Rafał Chudy - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zrównowazone użytkowanie biomasy drzewnej w Unii Europejskiej
    Adam Ciepliński - Uniwersytet Warszawski, Jakie są hydrodynamiczne zawirowania w różnych naturalnych siedliskach?
    Anna Drążkiewicz - Uniwersytet Warszawski, Poprawa efektywności procesów partycypacji społecznej w lokalnym zrównoważonym rozwoju
    Piotr Dziamski - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Zintegrowane systemy odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich
    Joanna Jarosz - Uniwersytet Wrocławski, Energia geotermalna i możliwości jej rozwoju w Polsce
    Aleksandra Kiecak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Badanie wspomaganego samooczyszczania (Enhancement Natural Attenuation) środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego TCE i PCE
    Lena Modzelewska - Uniwersytet Warszawski, Analiza wybranych scenariuszy osiągnięcia ambitnych celów energetyczno-klimatycznych, przy jednoczesnej rezygnacji z energetyki jądrowej w Republice Federalnej Niemiec
    Paweł Preis - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Europejski lider - niemiecki system zbiórki odpadów ZSEIE
    Artur Radomyski - Uniwersytet Warszawski, Monitoring mikrobiologicznej jakości wód rzeki Ruhry poprzez zastosowanie tradycyjnych metod analitycznych, testów biochemicznych, technik biologii molekularnej oraz metody online
    Magdalena Sitarek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zrównoważone zarządzanie terenami postindustrialnymi w miastach postsocjalistycznych
    Agnieszka Smoter - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Produkcja kopolimeru P(3HB-co-3HV) przez dziki szczep Bacillus megaterium DSM509 oraz kopolimeru P(3HP-co-3HB) przez rekombinantowy szczep Bacillus megaterium zawierajacy konstrukt genowy(pMM1522::dhaBCE::prpE::puuC)
    Izabela Świderska - Uniwersytet Warszawski, Polityka europejska w zakresie badań nad efektywnym wykorzystaniem surowców i zasobów mineralnych
    Tomasz Szymusiak - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Prosumpcja jako ekologiczna alternatywa konsumpcji w relacji do korzyści społecznych oraz korzyści ekonomicznych producentów
    Magdalena Wolicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ochrona przyrody i krajobrazu w procesie planowania farm wiatrowych

    Breadcrumbs

    © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper