Laureaci XV Edycji Programu Stypendialnego DBU

  Michał Bucha - Uniwersytet Wrocławski, Badania geochemiczne materii organicznej w procesie fermentacji węgla brunatnego w systemie substrat-produkt

  Piotr Chaława - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Rafał Chudy - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zrównowazone użytkowanie biomasy drzewnej w Unii Europejskiej

  Adam Ciepliński - Uniwersytet Warszawski, Jakie są hydrodynamiczne zawirowania w różnych naturalnych siedliskach?

  Anna Drążkiewicz - Uniwersytet Warszawski, Poprawa efektywności procesów partycypacji społecznej w lokalnym zrównoważonym rozwoju

  Piotr Dziamski - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Zintegrowane systemy odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich

  Joanna Jarosz - Uniwersytet Wrocławski, Energia geotermalna i możliwości jej rozwoju w Polsce

  Aleksandra Kiecak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Badanie wspomaganego samooczyszczania (Enhancement Natural Attenuation) środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego TCE i PCE

  Lena Modzelewska - Uniwersytet Warszawski, Analiza wybranych scenariuszy osiągnięcia ambitnych celów energetyczno-klimatycznych, przy jednoczesnej rezygnacji z energetyki jądrowej w Republice Federalnej Niemiec

  Paweł Preis - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Europejski lider - niemiecki system zbiórki odpadów ZSEIE

  Artur Radomyski - Uniwersytet Warszawski, Monitoring mikrobiologicznej jakości wód rzeki Ruhry poprzez zastosowanie tradycyjnych metod analitycznych, testów biochemicznych, technik biologii molekularnej oraz metody online

  Magdalena Sitarek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zrównoważone zarządzanie terenami postindustrialnymi w miastach postsocjalistycznych

  Agnieszka Smoter - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Produkcja kopolimeru P(3HB-co-3HV) przez dziki szczep Bacillus megaterium DSM509 oraz kopolimeru P(3HP-co-3HB) przez rekombinantowy szczep Bacillus megaterium zawierajacy konstrukt genowy(pMM1522::dhaBCE::prpE::puuC)

  Izabela Świderska - Uniwersytet Warszawski, Polityka europejska w zakresie badań nad efektywnym wykorzystaniem surowców i zasobów mineralnych

  Tomasz Szymusiak - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Prosumpcja jako ekologiczna alternatywa konsumpcji w relacji do korzyści społecznych oraz korzyści ekonomicznych producentów

  Magdalena Wolicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ochrona przyrody i krajobrazu w procesie planowania farm wiatrowych

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper