Laureaci XVII edycji Programu Stypendialnego DBU

Drukuj

Roman Bzdyk Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat stypendium: Związki między efektem pierwszeństwa a statusem endofitów na Freie Universität Berlin
Katarzyna Bruszewska Architektura krajobrazu SGGW w Warszawie. Temat stypendium: Zagadnienia rolnictwa miejskiego, które może wspierać zrównoważony rozwój polskich i niemieckich miast. Podczas stypendium na Uniwersytecie w Akwizgranie
Błażej Jendrzejewski Leśnictwo w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz International Economic Relations: International Business na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Temat stypendium: Konstrukcje wykorzystujące jako główny materiał budowlany laminowane poprzecznie drewno oraz możliwości wykorzystania go w polskich warunkach na Uniwersytecie Technicznym w Monachium
Marta Kieszkowska Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii SGGW. Temat stypendium: Problematyka redukcji zanieczyszczeń powietrza, głównie tlenków azotu, przy użyciu metody fotokatalitycznie aktywnych powłok w Instytucie Fraunhofera
Sylwia Kowalik Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Temat stypendium: Prace badawcze w zakresie wydajności energetycznej niemieckiego budownictwa w pracowni architektonicznej specjalizującej się w architekturze i urbanistyce zrównoważonego rozwoju we Frankfurcie nad Menem
Michał Krygier Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej. Temat stypendium: Badania nad potencjałem rozwojowym polsko-niemieckiej części Euroregionu Pomerania, potencjale opartym na innowacyjnej gospodarce, ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju w instytucie badawczym Sustainum w Berlinie
Paweł Łuczak Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Temat stypendium: Transformacja energetyczna Niemiec i jej wpływ na gospodarkę
Aleksandra Piotrowska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. Temat stypendium: Problem analityki nowopowstałych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, wykorzystując metody izotopowe, w Helmholtz Zentrum fur Umweltforschung w Lipsku
Alan Puckowski Ochrona Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego. Temat stypendium: Analityk oraz ocena ekotoksyczności leków weterynaryjnych stanowiących zanieczyszczenia środowiska naturalnego na Uniwersytecie w Bremie
Natalia Rytelewska Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska oraz Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Temat stypendium: Rekultywacja terenów pokopalnianych na IBA Studierhaus Fürst Pückler Land
Dorota Rzechonek Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat stypendium: Faza hydrolityczna oraz kwasogenna fermentacji metanowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian pH na szlaki metaboliczne w Helmholtz Zentrum fur Umweltforschung w Lipsku