Seminarium jesienne 2015 w Lanckoronie

  Tradycyjne, seminarium jesienne odbyło się w dniach 11-13 września 2015 , w położonej na południowy-zachód od Krakowa malowniczej Lanckoronie.

   Jak co roku pierwszy (piątkowy) wieczór upłynął, do późnych godzin wieczornych, na przyjazdach zarówno byłych stypendystów jak i obecnych wraz z ich rodzinami. Przy kolacji mogliśmy już poznać kilku członków SdS jak i zamienić kilka słów z prof. Nowickim.

   Głównym założeniem jesiennych seminariów jest prezentacja osób, które w danym roku przebywają na stypendium i wymiana doświadczeń. To też sprawiło, że sobota, drugi dzień seminarium, należała do nas – XVIII edycji.

  Zaraz po śniadaniu zaczęły się nasze prezentacje. Każdy z nas pokrótce przedstawił swoje wyniki badań, a następnie mógł liczyć na ożywioną dyskusję. Pierwszą turę prezentacji zapoczątkowały tematy architektoniczno-budowlane w wykonaniu:

  • Pawła Urbanowskiego – „Wdrażanie dyrektyw Wspólnoty Europejskiej w kontekście wydajności energetycznej budynków”,
  • Zuzanny Arkuszyńskiej – „Świadome kształtowanie cyklu życiowego budynku. Projektowanie budynków pasywnych, plusenergetycznych i niskoenergetycznych”,
  • Sylwii Turowskiej – „Możliwości wykorzystania dokumentacji fotogrametrycznej w procesach rewitalizacji”.

   Następnie zgłębialiśmy z Markiem Kaszubą zagadnienie „Bioługowania wartościowych pierwiastków z ubogich rud i odpadów górniczych z zastosowaniem bakterii acidofilnych w obecności chlorków”. A na koniec z Małgorzatą Kotkowicz mogliśmy przekonać się, jak ważne jest wprowadzenie w Polsce na szeroką skalę działań z zakresu partycypacji społecznej, z naciskiem na mediacje środowiskowe („Jak Polska może wykorzystać doświadczenie Niemiec w partycypacji społecznej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji środowiskowych, jako metody rozwiązywania sporów w zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę intensyfikację konfliktów środowiskowych w Polsce?”).

   Po krótkiej przerwie na kawę i autoprezentacji stypendystów poprzednich edycji, mogliśmy przejść do prezentacji kolejnych tegorocznych stypendystów. Tym razem panel zapoczątkował Edwin Raczko z tematem „Identyfikacja i charakteryzacja obszarów martwego drewna w Bawarskim Parku Narodowym z wykorzystaniem teledetekcji”. Po Edwinie przyszedł czas na Zuzannę Zagrodzką, która pokazała nam „Konsekwencje antropogenicznego wpływu i zmian klimatu na bioróżnorodność Morza Bałtyckiego” Następnie Julita Gnatkowska przekonywała nas o zaletach „Beztlenowych reaktorów membranowych jako nowej technologii oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego na przykładzie ścieków mleczarskich”. Na sam koniec zmierzyliśmy się z tematami zanieczyszczeń wód w wykonaniu Michała Kalinowskiego „Występowanie oraz toksyczność leków farmaceutycznych w rzekach oraz ściekach komunalnych” i Jerzego Szydłowskiego „Eksperymentalne badania procesu hydrolizy określonych klas zanieczyszczeń środowiska na przykładzie tioestrów”.

   Jeszcze tego samego dnia, po obiedzie, mieliśmy możliwość wzięcia udziału w konferencji pt. „Wyzwania ochrony powietrza w Polsce”, podczas której wysłuchaliśmy trzech wykładów, poprowadzonych przez byłych stypendystów:

  • Tomasza Pietrusiaka, pracującego obecnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, który przedstawił nam wykład pt. „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Wykładem tym pokazał nie tylko jak ważne jest rozwiązanie problemu zanieczyszczeń powietrza w Krakowie, ale udowodnił także, że w urzędach pracują osoby, które potrafią działać. Trzymamy kciuki, aby wszystkie projekty odniosły sukces
  • Wojciecha Szymalskiego – Prezesa Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), który z kolei omówił rolę transportu samochodowego w zanieczyszczeniu powietrza.
  • Marka Józefiaka z Polskiej Zielonej Sieci, który opowiedział o kampaniach ekologicznych podjętych w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

   W godzinach późno popołudniowych odbyła się ostatnia oficjalna część seminarium. Podczas otwartego zebrania członków i sympatyków Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska wprowadzeni zostaliśmy w działalność SdS i zachęceni do zostania jego członkami. Godziny wieczorne upłynęły nam przy kolacji grillowej, a następnie na zabawie karaoke.

   Niedziela to niestety dzień wyjazdów. Stypendyści XVIII edycji już z samego rana pożegnali się ze smutkiem na twarzach z innymi i udali w podróże powrotne do miejsc swoich praktyk. Pozostali członkowie natomiast mieli możliwość wybrania się na spacer malowniczymi okolicami Lanckorony.

   Bez najmniejszego zawahania możemy powiedzieć, że seminarium jesienne będziemy bardzo mile wspominać. Zostaliśmy przez wszystkich miło i życzliwie przyjęci. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, które dodały nam wiatru w żagle Członkowie Stowarzyszenia to pozytywnie zakręceni ludzie, z ogromną wiedzą i swoimi pasjami. Jesteśmy dumni, że możemy stać się częścią tak dobrej organizacji. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania DBU i Stowarzyszeniu Środowisko dla Środowiska za możliwość realizacji naszych planów w ciągu ostatnich i nadchodzących miesięcy. Szczególne podziękowania należą się jednak Profesorowi Nowickiemu, który zdecydował się przeznaczyć swoje wygrane pieniądze na taką inicjatywę. Nie każdego byłoby stać na taki gest. Tym bardziej to doceniamy i z całego serca dziękujemy.

  Wpis opublikowany na Blogu SDS - zapraszamy do obejrzenia zdjęć!