Seminarium jesienne

  W dniach 23-26 września 2010 r. w Jachrance k/Warszawy odbyło się Seminarium jesienne stypendystów XIII Edycji Programu Stypendialnego DBU.
  Przybyli również przedstawiciele DBU: pani Wiesława Dyki oraz pani Nicole Freyer, a także pan prof. Maciej Nowicki z małżonką i pani Anna Nowicka, czyli Fundacja im. Nowickiego.

  Seminarium odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZETOM-Jachranka w otoczeniu lasów, bezpośrednio nad Zalewem Zegrzyńskim. Bliskość Zalewu i związanych z nim atrakcji oraz niewielka odległość od Warszawy sprawiły, że w seminarium udział wzięło ok. 50 stypendystów i byłych stypendystów. 
  Na seminarium stypendyści zaprezentowali wyniki swoich projektów realizowanych w czasie stypendium w Niemczech.

  Zapraszamy do galerii zdjęć !

  W dniach 25-26 września 2009 r. w Wiśle odbyło się Seminarium jesienne stypendystów XII Edycji Programu Stypendialnego DBU. Na seminarium przybyło 70 byłych i obecnych stypendystów.
  Przybyli również przedstawiciele DBU: pani Wiesława Dyki oraz pan Jan Peter Lay, a także pan prof. Maciej Nowicki z małżonką i pani Anna Nowicka, czyli Fundacja im. Nowickiego.
  Seminarium odbyło się w Centrum Przygotowań Paraolimpijskich START położonym w samym sercu Beskidów.
  Zgodnie z kilkunastoletnim zwyczajem w piątek odbyły się prezentacje projektów XII edycji stypendystów.
  Tematy prezentują szerokie spektrum zainteresowań stypendystów, począwszy od biogazu, energetyki i zmian klimatu, a skończywszy na aspektach związanych z prawem własności i zrównoważonym rozwojem. Wśród tematów pojawiły się również  zagadnienia związane z planowaniem, zarówno energetycznym, jak i zintegrowanym oraz zagospodarowaniem przestrzennym.

  Oto wykaz realizowanych projektów:

  1. Wpływ ochrony środowiska na ograniczenie prawa własności

  2. Bariery i mosty na drodze zaangażowania biznesu w zrównoważony rozwój

  3. Analiza systemu akredytacji, certyfikacji i kontroli w rolnictwie biodynamicznym, ekologicznym oraz porównanie tych procesów.

  4. Rynek biogazu rolniczego w Polsce pod względem prawnym, technicznym, ekonomicznym i społecznym.

  5. Europejski System Handlu Emisjami. Lekcje dla Polski z niemieckich doświadczeń

  6. Odpowiedź na zmiany klimatu w przedsiębiorstwach energetycznych w Polsce i Niemczech – porównanie

  7. Instrumenty ekonomiczno – prawne w polityce energetycznej

  8. Przyszłość Energetyki w Polsce do roku 2050; Metodologia analizy wielokryteriowej jak narzędzia wspomagania decyzji w planowaniu energetycznym.

  9. Potencjał w Polsce z perspektywy doświadczeń niemieckich – lekcje dla rozwoju budownictwa niskoenergetycznego i ekologicznego w Polsce

  10. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w miastach dla celów mieszkaniowych – polsko-niemiecki transfer doświadczeń.

  11. Effective Water Governance: the Case of Lake Constance as a Mode

  12. Programy i instrumenty regionalnego planowania zintegrowanego w Niemczech

  13. Instrument planowania strategicznego dla ochrony przyrody w Berlinie – ocena możliwości wdrożenia w Warszawie.

  14. Implementacja i stosowanie dyrektyw 92/43 oraz 79/409 z uwzględnieniem orzecznictwa ETS na tle prawa niemieckiego oraz prawa polskiego

  15.Historyczne parki jako obiekty ochrony przyrody i ochrony zabytków

  16. Ocena potencjalnego wpływu triklosanu i metyltriklosanu na środowisko naturalne.

  17. Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do szczegółowej klasyfikacji pokrycia terenu

  Zapraszamy do galerii zdjęć !

  W dniach 26 – 28.09.2008 odbyło się seminarium jesienne Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU - po raz pierwszy w nowej formule i po raz pierwszy organizowane przez nasze Stowarzyszenie SdS. Na seminarium przybyło 70 byłych i obecnych stypendystów. Przybyli również przedstawiciele DBU: pani Wiesława Dyki, pan Jan Peter Lay oraz pan Wilhelm Kulke, a także pan prof. Maciej Nowicki z małżonką i pani Anna Nowicka, czyli Fundacja im. Nowickiego. Również frekwencja zarządu SdSu była 100%. Wychodząc naprzeciw licznym prośbom stypendystów, seminarium odbyło się na zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w przepięknie położonej miejscowości Poddąbie. Piaszczysta plaża, cisza i spokój, bliskość Słowińskiego Parku Narodowego oraz lasy bukowo – dębowe to niebywałe atuty tego miejsca. Nie dziwi więc fakt, że przy pięknej słonecznej pogodzie przypominającej bardziej o minionym lecie niż o nadchodzącej zimie, każdy z nas wolne chwile chętnie spędzał na wspólnych długich spacerach, wylegiwaniu się na plaży czy w przypadku niektórych stypendystów nawet kąpielach morskich.

  Pomimo przepięknej aury czas seminarium, tradycyjnie już, był przede wszystkim czasem na przedstawienie dokonań naukowych nowej edycji stypendystów, dyskusji nad realizowanymi przez nich projektami, debat na bieżące tematy ochrony środowiska (z nie byle kim, tylko Ministrem Środowiska) oraz spotkania członków Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

  Piątkowy dzień seminarium, zgodnie z kilkunastoletnim zwyczajem, poświecony był prelekcjom bieżącej, XI już edycji stypendystów. Po raz pierwszy wykłady były wygłaszane w języku niemieckim lub angielskim. Tematy jak zwykle różne – od skomplikowanych badań laboratoryjnych po analizy krajobrazowe i domy pasywne. Nie zabrakło też tematu gospodarki odpadami i handlu emisjami. Oto wykaz stypendystów wraz z realizowanymi przez nich projektami:

  Joanna Grabowska
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Referat Z3 "Personalmanagement
  TYTUŁ PROJEKTU: Gospodarka odpadami- szczególny aspekt w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

  Łukasz Jabłoński
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Technische Universität Dresden, Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten
  TYTUŁ PROJEKTU: PHYTOREST

  Katarzyna Kaim
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl Landschaftsökologie und Landschaftsplanung
  TYTUŁ PROJEKTU: Porównanie i próba harmonizacji polskich i niemieckich metod waloryzacji krajobrazu

  Agnieszka Komorowska
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Universität Bielefeld, Technische Fakultet, Arbeitsgruppe Fermentationstechnik
  TYTUŁ PROJEKTU: PHYTASE a tool to rescue environment

  Agnieszka Ludwicka
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim (ATB)
  TYTUŁ PROJEKTU: Ocena wpływu upraw roślin energetycznych na środowisko przyrodnicze

  Karol Mrozik
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Department Stadtökologie, Umweltplanung und Verkehr
  TYTUŁ PROJEKTU: Rola planowania przestrzennego – jako możliwości wspomagania małej retencji wodnej - przykład zrównoważonej gospodarki wodnej

  Agata Rudnicka
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Universität in Bremen, Zentrum für Umweltforschung und Umwelttechnologie
  TYTUŁ PROJEKTU: System zarządzania środowiskowego oraz zrównoważony rozwój na przykładzie Uniwersytetu w Bremen

  Paulina Selmaj
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Bauhaus Universität Weimar
  TYTUŁ PROJEKTU: Porównanie polskiego systemu zarządzania odpadami z niemieckim, z uwzględnieniem prawa, edukacji ekologicznej, recyklingu i sposobami unieszkodliwiania odpadów

  Hanna Soldaty
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Technische Universität in Braunschweig Institut für Gebäude- und Solartechnik
  TYTUŁ PROJEKTU: Promocja budynków pasywnych i odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i Wschodniej.

  Michał Specylak
  MIEJSCE ODBYWANIA STYPENDIUM: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Referat KI II 6: Internationaler Klimaschutz
  TYTUŁ PROJEKTU: Udział w bieżącej działalności referatu ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych w ramach mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto.

  Piątkowy wieczór był czasem integracji stypendystów wszystkich edycji. Sprzyjał temu bogaty program pokazów slajdów z podróży dalekich i bliskich oraz impreza taneczna z przeważającym trendem tańca w parach.

  Kolejnego dnia, w sobotę, rześcy i wyspani, ruszyliśmy na eksplorację pięknych wydmowych krajobrazów Słowińskiego Parku Narodowego.

  Sobotni, popołudniowy program seminarium rozpoczął się spotkaniem poprowadzonym przez prof. Maciej Nowickiego, na którym Stypendyści wszystkich edycji przedstawili zarys swojej aktualnej działalności zawodowej oraz dyskutowali nad problemami ochrony środowiska w ramach grup z poszczególnych dziedzin. Następnie odbyło się robocze spotkanie członków Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska, na którym między innymi podjęto tematy programu stypendialnego, projektu cyklu wykładów SdSu na UW, Internetowego Forum Stowarzyszenia czy propozycji projektu – wewnętrznego szkolenia dla członków SdS pod kątem Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2011r.

  Sobotni wieczór spędziliśmy na rozmowach i śpiewach przy ognisku. Dzięki nieobecności niezbędnych atrybutów ogniskowych w postaci gitary wielu stypendystów odkryło swoje talenty wokalne.

  W niedzielny poranek nikomu nie chciało się wyjeżdżać, choć większość z uczestników miała bardzo długą drogę do domu. Spotykamy się za rok, oczywiście w nowym miejscu.

  Wszystko co zostało zapisane powyżej miało miejsce w hotelu Bałtyk, hotelu o niepowtarzalnym klimacie i niezmiernie miłym personelu. Udane 4 dni seminarium to również zasługa Agaty Szymańskiej, ogromu jej pracy i zaangażowania w organizację seminarium. Agata, dziękujemy!

  Galeria zdjęć z Seminarium

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper