Wykłady UW i SGGW

  Od 18 lutego 2011 r. rusza kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce".

  Wykłady prowadzą członkowie Stowarzyszenia SdS, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
  Wykłady skierowane są do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
  ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

  Wykłady  odbywają się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
  na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

  18.02.2011 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  mgr. inż Mirosław Baściuk, Dyrektor zarządzający Remondis Electrorecykling

  25.02.2011 Jak wygrać z azbestem?
  mgr Izabela Drelich, Ministerstwo Gospodarki

  04.03.2011 Przyszłość energetyki w Polsce - którędy droga?
  mgr inż. Aleksandra Arcipowska, Politechnika Warszawska

  11.03.2011 Technologie uszlachetniania biogazu do jakości gazu ziemnego.
  mgr inż. Małgorzata Lechwacka, Specjalista ds. energii odnawialnej, EWE Polska

  18.03.2011 Ochrona środowiska w drogownictwie.
  mgr Karol Pawelczyk, firma konsultingowa SCOTT WILSON

  25.03.2011 Nowoczesne zarządzanie instytucją publiczną na przykładzie Ministerstwa Środowiska.
  mgr Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska

  01.04.2011 Tworzenie/poszerzanie parku narodowego w praktyce.
  mgr Tomasz Grabowski, Ministerstwo Środowiska

  08.04.2011 Prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa.
  dr Karol Mrozik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  15.04.2011 Edukacja ekologiczna - tak, ale jak?
  dr Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN

  29.04.2011 Kulisy polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
  mgr Andrzej Błachowicz, Ministerstwo Środowiska

  13.05.2011 Polska prezydencja w Unii Europejskiej - priorytety w obszarze środowiska.
  dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Ministerstwo Środowiska

  20.05.2011 Przyrodnicze i techniczne metody retencjonowania i ograniczania spływu wód opadowych na terenach górskich.
  mgr Marek Goździk, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

  27.05.2011 Rekultywacja nie jedno ma imię, czyli o tym jak rekultywujemy zdegradowane środowisko.
  dr Michał Palmąka, Environmental Resource Management Polska Sp. z o.o.

  03.06.2011 Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.
  dr Iwona Jabłonowska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska od 19 lutego 2010 r. prowadziło kolejny cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem "Ochrona środowiska w praktyce".

  Wykłady prowadzili członkowie Stowarzyszenia, pracujący w różnych miejscach w szeroko rozumianej ochronie środowiska.
  Wykłady skierowane były do studentów ochrony środowiska na UW, ale mają charakter
  ogólnouniwersytecki. Wstęp wolny dla wszystkich.

  Wykłady odbywały się raz w tygodniu, w PIĄTKI, w godz. 11-12:30,
  na Wydziale Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, sala nr 1138 (I piętro).

  Pierwszy wykład odbył się 19 lutego 2010 r. i poprowadziła go Iwona Błędowska.
  Temat: "Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska."

  Kolejne wykłady:

  26.02.2010: Andrzej Błachowicz
  Temat: "Konferencja w Kopenhadze: sukces czy porażka? O co chodzi w negocjacjach klimatycznych?"

  5.03.2010: Małgorzata Lechwacka
  Temat: "Biogazownie rolnicze - w ujęciu technologicznym i ekonomicznym."

  12.03.2010: Radek Dyjak
  Temat: "Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013."

  19.03.2010: Izabela Drelich
  Temat: "Jak wygrać z azbestem?"

  26.03.2010: Grzegorz Jabłonowski 
  Temat: "Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce."

  9.04.2010: Mirosław Baściuk
  Temat: "Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego."

  16.04.2010: Bolesław Michałowski
  Temat: "Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie."

  23.04.2010: Tomasz Pietrusiak
  Temat: "Opłaty za korzystanie ze środowiska."

  30.04.2010: Izabela Kosińska
  Temat: "Środki unijne na ochronę środowiska a zwłaszcza gospodarkę odpadami."

  14.05.2010: Agnieszka Gruszecka
  Temat: "Szacowanie ryzyka ekologicznego powodowanego metalami ciężkimi w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych."

  21.05.2010: Karol Pawelczyk
  Temat: "Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie."

  28.05.2010: Beata Szcześniak 
  Temat: "Perspektywy rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach chronionych w Azerbejdżanie."

  4.06.2010: Iwona Jabłonowska
  Temat: "Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych."

  DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYKŁADACH !!!

  Cykl wykładów "Ochrona środowiska w praktyce" prowadzony przez członków Stowarzyszenia SdS na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 r. obejmował następujące zagadnienia:

  20.02.09 mgr Andrzej Błachowicz
  Negocjacje klimatyczne 2008-2009:pakiet klimatyczno-energetyczny w Unii Europejskiej oraz co po Kioto?

  27.02.09 mgr inż. Małgorzata Lechwacka
  Biogazownie rolnicze i przemysłowe – w ujęciu technologicznym i ekonomicznym.

  06.03.09 mgr inż. Ania Niec
  Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych.

  13.03.09 mgr inż.Radek Dyjak
  Finansowanie ochrony środowiska z funduszy unijnych w perspektywie 2007 – 2013.

  20.03.09 mgr Grzegorz Jabłonowski
  Możliwości i problemy konsultingu w ochronie środowiska w Polsce.

  27.03.09 mgr inż.Mirosław Baściuk
  Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  03.04.09 mgr inż.  Bolesław Michałowski
  Zagospodarowanie osadów ściekowych.

  17.04.09 mgr Izabela Drelich
  Jak wygrać z azbestem?

  24.04.09 dr Iwona Jabłonowska
  Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych.

  08.05.09 dr inż. Agnieszka Gruszecka
  Szacowanie ryzyka ekologicznego związanego z obecnością metali ciężkich w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych na przykładzie Bukowna (Polska) i Mansfeld (Niemcy).

  15.05.09 dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
  Ochrona i rekultywacja krajobrazu na przykładzie dolin rzecznych.

  22.05.09 mgr Magdalena Main – Knorn
  Teledetekcja w ochronie środowiska na przykładzie monitoringu lasów i składowisk odpadów poprzemysłowych.

  29.05.09 mgr Karol Pawelczyk
  Oceny oddziaływania na środowisko w drogownictwie.

  05.06.09 dr Anna Haladyj
  Rozszerzone uczestnictwo i  ekomediacja w prawie ochrony środowiska.

  19.06.09 mgr inż.Iwona Niewińska
  Skuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w ochronie środowiska.

   

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper