Ważne daty


Termin aplikowania: 5.09.2023
(Następny: 5.03.2024)

Rozmowy kwalifikacyjne: październik 2023

Rozpoczęcie stażu (seminarium wprowadzające): 7.02.2024
Początek intensywnego kursu języka niemieckiego: 9.02.2024
Rozpoczęcie realizacji stażu: 28.02.2024